KONTAKT

Masz pytania? Skontaktuj się z Nami!

TRANSNOR Sp. z o.o.
ul. Bóżnicza 15 lok. 6
61-751 Poznań

NIP: 9291863643
REGON: 360549129
KRS: 0000539042

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Kapitał zakładowy: 50.000 zł

tel. +48 884 008 411
tel. +47 414 62 165

mail: biuro@transnor.pl
mail: post@transnor.no